2018

Ακαδημία Διαπολιτισμικής Ένταξης στην Ελλάδα

Στις 7-9 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Ακαδημία Διαπολιτισμικής Ένταξης με πρωτοβουλία του προγράμματος Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Συμβίωσης-Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερα