2018

Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών στην Ελλάδα (LIAM) – Σεμινάρια

Τα σεμινάρια ‘Γλωσσική Υποστήριξη για Ενήλικες Μετανάστες και Πρόσφυγες: Εργαλειοθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης’ διοργανώθηκαν το 2018 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του δικτύου σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερα