2018

Δημιουργώντας ένα Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας για την Κοινωνική Συμπερίληψη

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργάνωσε την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 ένα εργαστήριο με σκοπό τη συζήτηση, το σχεδιασμό και την οργάνωση του «Δημιουργώντας ένα Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας για την Κοινωνική Συμπερίληψη».

Περισσότερα