2022

Ρευστές Δημοκρατίες – Διαδικτυακό Σεμινάριο

Το Σεμινάριο με θέμα ‘Ρευστές Δημοκρατίες’ που διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τους μήνες Απρίλιος- Μάιος 2022 μέσω της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας της Συμβίωσης.

Περισσότερα
2022

Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασίας για Μετανάστες και Πρόσφυγες

Ο Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασία για Μετανάστες και Πρόσφυγες έχει ως στόχο την υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα προκειμένου να εξοικειωθούν με τους πρωταρχικούς στόχους της εργασιακής νομοθεσίας, καθώς και τις συνθήκες της εργασιακής ζωής στη χώρα όπου διαμένουν και να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για τη γλωσσική τους υποστήριξη με γνώμονα την εργασία.

Περισσότερα